DATACONTO modulok


A DataConto Integrált Ügyviteli Rendszer moduljai

Főkönyvi modul

 • Gazdálkodási időszakok külön kezelése
 • Automatikus kontírelőírások által generált és a könyvelési szabályok által ellenőrzött könyvelési tételek készítése (5 független dimenzió)
 • Főkönyvi időszakok nyitás, zárásának támogatása
 • Vegyes naplók párhuzamos kezelése
 • Külső főkönyvi feladások fogadása
 • Négyszintű számviteli paraméterezés a cég számviteli politikájától a manuális rögzítés, módosítás ellenőrzéséig.
 • Analitikus modulok főkönyvi tételeinek integráns kezelése (analitika Û főkönyv)

Pénzügyi modul

 • Kimenő és beérkező számlák kezelése
 • Pénzeszközök
 • Folyószámla kezelés
 • Minden bizonylatnak feldolgozási folyamatonként különböző státusza lehetséges
 • ÁFA időszakok kezelése
 • Bankbizonylatok kivonat és tétel alapú kezelése
 • Banki feladás lehetséges a rendszerből a felhasználók által utalandóként megjelölt számlákról, és egyéb (pl. bér, bérköltség) jellegű tételekről
 • Több párhuzamos pénztár kezelése
 • Pénztárbizonylatok nyomtatása, pénztárösszesítők készítése
 • Tetszőleges készpénztípusú fizetési eszközök kezelése
 • Partneren belüli folyószámlatételek forint és devizalapú kompenzációja
 • Teljes körű árfolyamkezelés
 • Készpénzes számlák esetén azonnali és automatikus pénztárbizonylat készítés
 • Előlegek elszámoltatása, nyomtatása, figyelése, végszámlák készítése az előlegszámla alapján
 • Teljes, a bevallás soraira lebontott Áfa kezelés, minden törvényi előírás és lehetőség figyelembevételével

 

Tárgyi eszköz – nyilvántartó modul

 • Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása
 • maradványérték kezelése
 • Különböző értékcsökkenési metódusok egyidejű számítása és összevetése (Adó törvény szerinti, Számviteli törvény szerinti)
 • Automatikus ÉCS számítás eszközönként és csoportosan is.
 • Többféle leírási mód kezelése (Lineáris, Egyösszegű, Kétösszegű)
 • Adótörvény szerinti amortizáció újraszámoltatása visszamenőleg is!
 • Értékcsökkenést nem érintő eszközök nyilvántartása (pl.: telek)
 • Terven felüli értékcsökkenési leírás kezelése
 • Év közben változó leírási kulcsok kezelésének támogatása
 • Nyilvántartás és könyvelés több dimenzióban (Divízió és munkaszám kezelés; költséghely és költségviselő alkalmazása pl. 6-os,7-es számlaosztály, Felelősök nyilvántartása)
 • Tartozékok kezelése – Egy eszközhöz tetszőleges számú tartozék rendelhető.
 • Lehetséges az eszközök szétbontása, összevonása
 • Minden eszköz kartonhoz hozzáfűzhető, pl.: gyári szám, megjegyzés

 

Szerződés nyilvántartási modul (Vevői és Szállítói szerződések)

 • Vevői és szállítói szerződés-nyilvántartás
 • Keretszerződés kezelés
 • Automatikus számlagenerálás vevői szerződésekből
 • Szállítói szerződések, kötelezettségvállalás, számlaigazolás
 • Szerződés tételekhez korábban készített számlák is hozzárendelhetők
 • Work-Flow szemléletű szerződés-nyilvántartás
 • Szerződési státusz-követése (Előkészítés alatt, Kiküldött, Megvalósult, Felbontott, Megkötött)
 • Vevői és szállítói szerződések tételei összekapcsolhatóak (1 vevői szerződés tételhez korlátlan mennyiségű szállítói szerződés tétel rendelhető)
 • On-line (naprakész) információk a szerződések állapotáról (készültségi fok, feladatok, várható fedezettartalom, számlázhatóság)
 • Megalapozott Cash-Flow előrejelzés
 • Határidő,- státusz,- és teljesítésfigyelés

 

Készletgazdálkodási modul (Raktárak, rendelések, kötelezettségek, szállítólevelek kezelése)

 • Tetszőleges számú raktár használata és különböző típusú (saját, konszignációs, gyártási, selejt) raktárak kezelése
 • Minimum – maximum készlet kezelése
 • Raktárközi mozgások, leltár, selejtezés
 • Mennyiség, érték, tételenkénti gyári szám, sorozatszám kezelése, vonalkód alkalmazása
 • Cikkcsoportonként és mozgásnemenként beállítható könyvelés
 • Átlagár, FIFO vagy elszámoló áras készletérték nyilvántartás
 • Szállítólevelek, raktári bizonylatok kezelése, nyomtatása
 • Beszerzési ár utólagos költségelemekkel történő módosítása
 • Foglalások kezelése és szabad készlet nyilvántartása cikkenként
 • A kötelezettségvállalások és munkalap által generált raktári igények feldolgozása (raktári mozgások)
 • Utolsó beszerzési ár beajánlása (számlák alapján)

Kontrolling modul

 • Tetszőleges paraméterezési lehetőség biztosítása a szintetikus és analitikus kimutatások elkészítéséhez
 • Tényadatok az egységes vezetői információs rendszer biztosításához
 • Számos kimutatás és Excel függvény áll rendelkezésre

Befektetés modul

 • Külön jogosultság adható a Befektetés modulra
 • Befektetések alapadatainak nyilvántartása –egy helyen az összes adat, listázva, mind kereshető, szűrhető
 • A különböző típusú befektetéseket a típusnak megfelelően kezeli (DKJ, MÁK, jelzáloglevél, vállalati kötvény )
 • Kamatok/hozamok számítása az alapadatokból
 • Kapcsolódó gazdasági események:
  • vétel/lekötés
  • kamatelhatárolás és kamatfizetés
  • árfolyamkülönbözet elhatárolás visszavezetés
  • lejárat
  • egyéb manuálisan rögzíthető gazdasági események
 • Az események a DataContoban felvehető kontírelőírások alapján lekönyvelődnek a megfelelő főkönyvi számlákra
 • Adott befektetés esetében is listázhatóak a kapcsolódó gazdasági események

Vissza a DATACONTO főoldalra