Pénzügy modul


– Pénzügy modul

A   Pénzügy modulja a klasszikus értelemben vett összes pénzügyi tevékenységet felöleli, és a vállalkozásnál előforduló bármilyen devizanemben biztosítja a bizonylatok és árfolyamaik együttes kezelését.

A vállalatirányítási rendszer teljes körű integrációjának eredményeképp a Pénzügy modulban az összes olyan adatrögzítés és módosítás, amelyhez előre megadott kontírelőírás is tartozik, a Főkönyvi modulban automatikusan könyvelésre kerülhet.

A modulban kezelt bizonylatok közötti kapcsolatok (vevői-, szállítói számlák, a hozzájuk tartozó bank és egyéb pénzügyi adatok) kihasználásával a manuális adatrögzítés minimalizálható. Minden bizonylatnak minimum 5 státusza van, mely használatával a feldolgozás folyamatát a különböző munkatársak között térben és időben szét lehet osztani.

A Pénzügy Modul használatával átláthatóbbak, naprakészebbek, megjeleníthetőbbek lesznek a vállalkozás pénzügyi folyamatai, mozgásai.

A modulhoz tartozó kimutatások segítségével pedig bármikor könnyedén juthat minden szükséges információhoz.

 

A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a következőket:

    • A Pénzügy modul funkcióinak (nem teljes körű) felsorolása

    • A pénzügyi alapkimutatásai és a lekérdezések paraméterezési lehetőségei


A Pénzügy modul funkcióinak (nem teljes körű) felsorolása

Kimenő és beérkező számlák kezelése. Bizonylathoz csatolt dokumentum megtekintése Minden bizonylatnak feldolgozási folyamatonként különböző státusz állítási lehetőség
Készpénzes számlák esetén azonnali és automatikus pénztárbizonylat készítés Bizonylat másolási funkció
Teljes körű árfolyamkezelés Teljes körű információ a bizonylatokról
Beérkező számlák igazoltatása, likvidálása Árfolyam különbözetek elszámolása
Számlaadatok importálása Előleg jóváírás kezelése a végszámlákon
Utaláscsomagba helyezés Banki feladás a rendszerből a felhasználók által utalandóként megjelölt számlákról
Bankbizonylatok kivonat és tétel alapú kezelése Bankkivonatok importja a banki rendszerből kapott fájlból
FIFO pénzkészlet kezelés  Több párhuzamos pénztár kezelése
Tetszőleges készpénztípusú fizetési eszközök kezelése  Előlegbekérő levelek nyomtatása, előleg számlák kiállítása az előlegbekérő levelek alapján
Pénztárbizonylatok nyomtatása, pénztárjelentés készítése Partneren belüli folyószámlatételek forint és devizalapú kompenzációja
Pénzügyi levelezés – fizetési felszólítás, késedelmi kamat bekérés, egyenlegközlő A bevallás soraira lebontott ÁFA kezelés, a törvényi előírás figyelembevételével
Partnerenkénti és időszakonkénti folyószámla kimutatás ÁFA időszakok kezelése

 

A pénzügyi alapkimutatásai és lekérdezések paraméterezési lehetőségei

A Pénzügy modulhoz tartozó kimutatások mobil eszközre is optimalizáltan jelenítik meg a szükséges információt. A széles körű paraméterezési segítségével gyorsan és hatékonyan juthat a felhasználó a számára szükséges információhoz.

A DataContoPro pénzügyi kimutatásai

Vissza az előzőre!