Tárgyi eszköz modul


– Tárgyi eszköz modul

 Tárgyi eszköz moduljában lehetőségünk van a vállalkozás immateriális javainak, tárgyi eszközeinek és beruházásainak egyedi nyilvántartására, és a modul alkalmas a számviteli törvény adótörvény szerinti törvényi előírások kielégítésére is. Az egyes eszközök számviteli és adótörvény szerint akár különböző devizában is nyilvántarthatóak. A vállalatirányítási rendszer az összes lehetséges tárgyi eszköz mozgást képes kezelni: pl. aktiválás, selejtezés, áthelyezés. A Tárgyi Eszköz modul a számviteli nyilvántartáson túl lehetővé teszi az eszközök csoportosítását, emellett rögzíthető az eszközök használati helye, a biztosítási adatai, tartozékai, jellemzői. Az eszközök elsődleges nyilvántartása tárolási hely, eszközért felelős személy és költséghely szerint történik.

A rendszer 3 különböző leírási módot tud kezelni: lineáris, egyösszegű, teljesítményarányos, és nyilvántarthatóak olyan eszközök is, amelyekre értékcsökkenés nem számolható el. Az értékcsökkenési elszámolás tetszőleges időszakonként elvégezhető. A rendszerben rögzíthető maradványérték, az eszközök piaci átértékelése, terven felüli értékcsökkenés elszámolása és visszaírása is. A rendszerrel leltártámogatás is elérhető, ezáltal a vonalkódos eszköznyilvántartás további kényelmet biztosíthat Ügyfelünk vállalkozása számára.

 

A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a következőt:

    • A Tárgyi eszköz modul funkcióinak (nem teljes körű) felsorolása


A Tárgyi eszköz modul funkcióinak (nem teljes körű) felsorolása

Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása Nyilvántartás és könyvelés több dimenzióban. (Elsődleges főkönyvi szám – Másodlagos főkönyvi szám – Munkaszám – Divízió – Költséghely)
Maradványérték kezelés Év közben változó leírási kulcsok kezelésének támogatása
Különböző értékcsökkenési metódusok egyidejű számítása és összevetése Minden eszköz kartonhoz hozzáfűzhető, pl.: gyári szám, megjegyzés
Értékcsökkenést nem érintő eszközök nyilvántartása Tárgyi eszköz kartonok adatainak és hozzájuk kapcsolódó gazdasági eseményeknek a riportolási lehetősége
Tartozékok kezelése – Egy eszközhöz tetszőleges számú tartozék rendelhető Különböző leírási módok (lineáris, egyösszegű, ÉCSt nem érintő, teljesítményarányos) kezelése
Leltártámogatás Piaci átértékelés
Automatikus értékcsökkentés Értékkülönbözet számítása és könyvelése
3 értékcsökkenési metódus Események azonnali könyvelése
Számviteli és Tao szerinti nyilvántartás

Vissza az előzőre!